BAUSKAS MĒRNIEKS

ZEMES ROBEŽU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

To veic, lai sakārtotu, saskaņotu un reģistrētu īpašuma robežas un reģistrētu dokumentu zemes grāmatā.

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDE

Zemes ierīcības projektu izstrādā, lai sadalītu, sakārtotu vai pārkārtotu īpašuma robežas.

TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA

Topogrāfiskā uzmērīšana ir virszemes situācijas detalizēta uzmērīšana un pazemes inženiertīklu atainošana un saskaņošana. Topogrāfiskais plāns ir nepieciešams visa veida projektēšanas un būvniecības uzsākšanai.

INŽENIERĢEODĒZIJA

  • būvasu nospraušanadabā
  • projekta nospraušan
  • izpildmērījumu vaikšana
  • horizontālā vertikālā uzmērīšana
  • citi ģeodēziskie darbi